Hva er antibiotikaresistens?

Antibiotikaresistens spås å være den neste store globale helsekrisen. Men, hva er det egentlig?

Noen bakterier lar seg ikke drepe av antibiotika. Dette kaller vi antibiotikaresistens. Bakteriene har blitt motstandsdyktige, altså resistente, mot antibiotika.

Bakterier kan være resistente mot en eller flere typer antibiotika. Bakterier som er resistente mot minst to ulike typer antibiotika kalles multiresistente.

Hva er konsekvensene av resistente bakterier?

Alvorlige infeksjoner som skyldes bakterier må behandles med antibiotika.

Men, hvis bakteriene er resistente blir infeksjonen vanskelig å behandle. Infeksjonen kan vare lenger, være mer alvorlig og i verste fall kan den ikke behandles i det hele tatt.

Det er vanskelig å overdrive betydningen antibiotika har for moderne medisin. Når disse vidundermedisinene slutter å virke, truer langt høyere dødstall enn det covid-19 har ført til.

Infeksjonssykdommer som vi i dag ser på som ufarlige, kan bli dødelige. Mange kreftbehandlinger vil bli umulig å gjennomføre. 

Så langt har 3,5 millioner mennesker mistet livet på grunn av covid-19. Ifølge en FN-rapport kan så mange som 10 millioner mennesker miste livet hvert år i 2050 på grunn av resistente bakterier. Ekspertene sier at allerede i dag dør 750 000 mennesker av samme årsak.

Hvorfor oppstår antibiotikaresistens?
Det har alltid eksistert antibiotikaresistente bakterier. Som koronaviruset vil bakterier tilpasse seg hindringer slik at de overlever. At bakteriene blir resistente er en naturlig prosess. 

Hovedårsaken til resistente bakterier er feil bruk og overforbruk.

Dessverre har overforbruk og feilbruk av antibiotika i den globale helsesektoren og matproduksjon ført til at den naturlige prosessen har eskalert.

En felles innsats fra norske bønder, havbruksnæring og helsesektoren har gjort at vi i Norge har et lavt forbruk av antibiotika, men det hjelper lite når andre land kjører på. Resistente bakterier er like resistente om de oppstår i India, Brasil eller Norge. 

Antimikrobiell resistens er resultatet av en naturlig prosess som forekommer av at mikrober stadig utvikler seg. Men selv om prosessen forekommer naturlig har den aksellerert på grunn av menneskers misbruk og overbruk av antibiotika – både i human og dyremedisin. I noen land brukes antibiotika som et vekstfremmende middel i kjøttindustrien. 

Andre, mer indirekte, årsaker til antimikrobiell resistens kommer av mangel på tilgang av rent vann, dårlige sanitær- og hygeniske forhold, mangelfullt arbeid med sykdomsforebygging, mangelfull tilgang til vaksiner og diagnosering og mangelfull håndtering av avfall. 

Antimikrobiell resistens drives også frem av makrotrender som globalisering. I de siste årene har antall reiser globalt eksplodert. 

Hvor vanlig er antibiotikaresistens?

I Norge er resistente bakterier lite utbredt, men tallene øker også her hjemme.

Lenger sør i Europa er antibiotikaresistens langt mer utbredt. I mange land i Sør- og Øst-Europa er forekomsten av resistente bakterier ti ganger så høy som i Norge.

Kilde: Antibiotika.no, kreftforeningen.no

%d bloggere liker dette: