Innspill til representantforslag fra SP om en nasjonal og internasjonal satsing mot antibiotikaresistente bakterier

8. april fremsatte SP-politikerne Kari Anne Bøkestad Andreassen, Kjersti Toppe, Ole Andrè Myhrvold og Per Olaf Lundteigen et representantforslag i Stortinget. Representantforslaget er et ønske om en større satsing på arbeidet mot spredning av antibiotikaresistente bakterier, både i Norge og ute i verden.  Den internasjonale kampanjen for en antibiotikakonvensjon har sendt inn et høringsinnspill. DetFortsett å lese «Innspill til representantforslag fra SP om en nasjonal og internasjonal satsing mot antibiotikaresistente bakterier»

Nåværende støtte for en antibiotikakonvensjon

Flere forskere, organisasjoner og enkelte stater har allerede ropt på en antibiotikakonvensjon. I 2010 argumenterte Jonathan Anomaly for at antimikrobiell resistens “lager så store globale problemer at bare felles handling som en velskrevet internasjonal avtale kan løse”.  I en serie av artikler fra 2015 og 2016, skrev Steven J. Hoffman, Jon Arne Røttingen et. al.Fortsett å lese «Nåværende støtte for en antibiotikakonvensjon»

8-trinnsmodell mot en antibiotikakonvensjon

Basert på erfaringer fra tidligere prosesser fra internasjonale avtaler, vurderinger knyttet til til politisk gjennomføringsevne, bakgrunnen og problemanalysen som skissert over, er det mulig å se for seg en 8-trinns prosess mot en antibiotikakonvensjon.  Etablere en internasjonal kampanjekoalisjon av sivilsamfunnsorganisasjoner rundt kravet om en antibiotikakonvensjon Organisere en serie av track 2/uformelle rundbordmøter mellom sivilsamfunnsorganisasjoner, forskere,Fortsett å lese «8-trinnsmodell mot en antibiotikakonvensjon»

Om Den internasjonale kampanjen for en antibiotikakonvensjon

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right. You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click theFortsett å lese «Om Den internasjonale kampanjen for en antibiotikakonvensjon»