Hjem

Vi trenger en internasjonal, forpliktende antibiotikakonvensjon – nå!

For å redde mange millioner liv må vi endre måten vi bruker antibiotika på globalt. Ingen land kan gjøre jobben alene. Støtt den internasjonale kampanjen for en antibiotikakonvensjon!

Den internasjonale kampanjen for en antibiotikakonvensjon jobber for at alle lands myndigheter, internasjonale organisasjoner og industriaktører skal: 

  • Erkjenne at antimikrobiell resistens er en trussel mot den globale folkehelsen 
  • Erkjenne at et nytt internasjonalt rettslig rammeverk er nødvendig for å styrke kontrollen med antimikrobiell resistens og sikre rettferdig tilgang til alle mennesker i verden 
  • Iverksette tiltak til støtte for forhandlinger om en ny internasjonal avtale for å sikre antibiotika for alle

Ta kontakt:

Rethink Food (midlertidig sekretariat)
Ola Hedstein
900 98 543
ola@rethinkfood.no

Følg oss:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Behandler …
Takk for at du har meldt deg på vårt nyhetsbrev

10 millioner

vil dø årlig av resistente bakterier i 2050

750 000

dør allerede i dag av resistente bakterier

5,7 millioner

dør på grunn av mangel på antibiotika

Hva er antibiotikaresistens?

Antibiotikaresistens spås å bli den neste store globale helsekrisen

Hvorfor antibiotikakonvensjon?

Ingen land kan løse utfordringen alene.

Les mer om kampanjen

Frokostseminar: Sammen mot antibiotikaresistens

Torsdag 21. april kl 08.15-09.30 ønsker vi velkommen til et frokostseminar i Kreftforeningens Vitensenter hvor vi setter antibiotikaresistens og antibotikakampanjen på programmet! For å redde mange millioner liv må vi endre måten vi bruker antibiotika på globalt. Ingen land kan gjøre jobben alene. Alle verdens land må stå sammen i kampen mot antibiotikaresistens.Bli med på…

Innspill til representantforslag fra SP om en nasjonal og internasjonal satsing mot antibiotikaresistente bakterier

8. april fremsatte SP-politikerne Kari Anne Bøkestad Andreassen, Kjersti Toppe, Ole Andrè Myhrvold og Per Olaf Lundteigen et representantforslag i Stortinget. Representantforslaget er et ønske om en større satsing på arbeidet mot spredning av antibiotikaresistente bakterier, både i Norge og ute i verden.  Den internasjonale kampanjen for en antibiotikakonvensjon har sendt inn et høringsinnspill. Det…

Disse støtter kampanjen